Bedrijf en advocaat

Ook wij zijn ondernemer. Wij wensen dat onze advisering en rechtsbijstand voor de cliŽnt/het bedrijf zoveel mogelijk winst oplevert en niet alleen geld kost.

De meeste successen en meest bespaarde bedragen komen juist in het bedrijfsleven voort door op het goede moment vooraf in de onderhandelingen het juiste advies te verkrijgen. Ook kan bij het opstellen van contracten en/of voorafgaande aan het ondertekenen grote problemen voor de toekomst worden voorkomen. Het is beter een advocaat vooraf te laten kijken naar de omvang van die toekomstige verbintenissen. Hij kan U uitleggen welke risico's aan de te tekenen overeenkomst zijn verbonden.

In een aantal gevallen verdient het aanbeveling om de advocaat de onderhandeling te laten afronden, juist ter voorkoming van problemen in de toekomst.

In het algemeen verdient het voorkeur dat U Uw advocaat kiest als Uw vaste vertrouwenspersoon, die Uw bedrijf ook in de praktijk kent en weet heeft van de meest voorkomende problemen. Indien U en/of Uw bedrijf nog geen cliŽnt zijn dat wel willen worden dan kunt U contact opnemen voor een vrijblijvende kennismaking al dan niet gecombineerd met een kosteloos bezoek aan Uw bedrijf.

De relatie tussen advocaat en cliŽnt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De juistheid van mededelingen aan de wederpartij en rechter is natuurlijk afhankelijk van de juistheid van de gegevens die de cliŽnt verstrekt. De cliŽnt dient actief mee te werken aan het verzamelen en verstrekken van de juiste gegevens.

Het advies van een advocaat kan vaak binnen zeer korte tijd tot stand komen. Binnen het uurtarief van de advocaat behoren ook de werkzaamheden van de secretaresse. Dit geldt niet voor de juridisch medewerkers(ters) waarvoor een ander tarief wordt gehanteerd (zie menu Tarieven).

De meeste fouten in een geschil worden gemaakt in de beginperiode zonder bijstand van de advocaat.