Wij treden vooral vaak op voor bedrijven of slachtoffers die voornoemde partijen tegen zich hebben. Ons kantoor zal geen zaken aannemen van deze drie genoemde tegenpartijen om elke vorm van belangentegenstelling te voorkomen.


  • De onteigeningsprocedure
  • Verzoek tot wijziging alimentatie
  • Deel nog in bewerking