Wij treden vooral vaak op voor bedrijven of slachtoffers die verzekeringsmaatschappijen tegen zich hebben. Ons kantoor zal geen zaken aannemen van verzekeringsmaatschappijen om elke vorm van belangentegenstelling te voorkomen.

  • De onteigeningsprocedure
  • Ontslagverzoek, vaststellen van een vergoeding bij ontslag