Mr R.M.W.H. Bedaux

Cum laude privaatrecht Groningen. Vervangende dienstplicht als operatie-assistent orthopedie. Vanaf 1979 advocaat in Heerlen. Van begin af aan gevestigd in de Hoeve Geleenhof in Heerlen. Alle vormen van schade-afwikkeling voor bedrijven en particulieren. Letselschade alleen voor slachtoffers van bedrijfs- verkeersongevallen en medische fouten (komt dus niet op voor verzekeringsmaatschappijen) .

Geliefde tegenpartijen zijn verzekeringsmaatschappijen en overheden. Ontwikkelde voor de berekening van letselschades eigen modellen o.a. om toekomstschades inzichtelijker en begrijpelijker te maken. Dit maakt de afwikkeling van schades eenvoudiger en sneller en levert veelal ook hogere schadevergoedingen op. Grote successen in de advocatuur. Veel gewonnen bekende procedures (zie hoofdstuk wapenfeiten).

Mr Chantal M.T. Bocken

In 2009 cum laude afgestudeerd aan Maastricht University; Afstudeerrichting: privaatrecht, aansprakelijkheidsrecht, onrechtmatige daad en schadevergoeding.

Chantal is vanaf mei 2016 recent werkzaam bij Bedaux Advocaten als juridisch medewerkster.

Haar praktijk is gericht op letselschades met het accent op aansprakelijkheid bij verkeersongevallen en medische fouten. Zij komt enkel op voor slachtoffers en niet voor verzekeringsmaatschappijen.

Chantal is gedreven, betrokken bij haar cliënten en gaat tot het uiterste om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.Mr. Rudy J.M. Rombouts

In 2013 afgestudeerd Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting Ondernemingsrecht, accent op Vennootschapsrecht, Arbeidsrecht, Corporate Litigation.

Binnen ons kantoor richt Rudy zich hoofdzakelijk op: schadevergoedingsrecht voor ondernemingen tegen verzekeringen, UWV en andere overheden; bedrijfsongevallen (werknemers) tegen de verzekeringen van werkgevers; interne bedrijfsgeschillen, verdelingen van activa en passiva; arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandig ondernemers.

Met zijn bedrijfseconomische achtergrond en werkervaring is Rudy tevens bij uitstek Uw adviseur op het gebied van het ondernemingsrecht, ontslagrecht, arbeidsrecht en het verbintenissenrecht.Mw. Chantal Hinskens

Opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent succesvol afgerond in 2012

Bachelor of Laws (Hogere Juridische Opleiding) succesvol afgerond in 2016, met onder ander keuzevak Slachtofferhulp.

Binnen Bedaux advocaten is Chantal de spil in het secretariaat en ondersteunt Chantal de juridisch medewerkers met diverse juridische werkzaamheden.

KANTOORMIDDELEN


Ons kantoor heeft diverse applicaties ontwikkeld voor de advocatuur, waarin meerdere kantoren, niet alleen advocatenkantoren geïnteresseerd zijn. Wij zijn voornemens deze zelf ontwikkelde software (uiteraard met enkel voorbeeldgegevens) te koop aan te bieden en daarbij begeleiding te bieden.


DATABASE VOOR DE KANTOORPRAKTIJK


Wij hebben in Access van Microsoft Office in een team van advocaten en it'ers een database ontwikkeld als applicatie voor de kantoorpraktijk. € 750 eenmalig max 2 fee-earners, begeleiding 1e jaar € 175, 2e jaar € 75 (alle prijzen excl BTW).


EXCEL REKENSHEETS VOOR SCHADE- EN RENTEBEREKENINGEN


Wij hebben in Excel van Microsoft Office rekenmodellen ontwikkeld voor de schadepraktijk. Pakketprijs Euro € 350 begeleiding 1e jaar € 175, 2e jaar € 75 (alle bedragen excl. BTW). Eigenschappen.

  • Modellen voor renteberekeningen (zowel naar oud al nieuw recht)
  • Verschenen schade met wettelijke rente per schadepost
  • Toekomstschades met contante waarde in diverse varianten